Hiszpania 2015 – rezultaty projektu

erasmus-zst

Rozwój zawodowy uczestników – czym się zajmowaliśmy i czego się nauczyliśmy w trakcie praktyk

1. Produkcja materiału roślinnego, specyfika uprawy roślin w hiszpańskich szkółkach i gospodarstwach ogrodniczych:

- poznanie nowych gatunków roślin typowych dla Andaluzji: Arbutus unedo, Ficus carica, Olea europea, Cupressus sempervirens, Punica granatum, Diospyros kaki, Laurus nobilis, Myrtus communis, nowe gatunki roślin kwiatowych i ziół, opisywanie etykiet nazwami gatunkowymi roślin.

- przygotowanie gleby pod wysiew nasion i nowe nasadzenia (praca glebogryzarką), wysiew nasion ( Begonia sp., Euphorbia sp.), rozmnażanie roślin poprzez podział ( wegetatywnie), ukorzenianie młodych roślin, sadzonek, przygotowanie rozsady roślin kwiatowych (Callendula officinalis).

- dobieranie metody sadzenia roślin ozdobnych z użyciem narzędzi i sprzętu ogrodniczego: sadzenie roślin z bryłą korzeniową, sadzenie roślin do gruntu i doniczek, sadzenie roślin cebulowych.

2. Planowanie i urządzanie obiektów architektury krajobrazu na przykładzie założeń ogrodowych w Hiszpanii.

- poszerzenie wiedzy z historii sztuki ogrodowej poprzez analizę przykładowych dzieł historycznych w Hiszpanii ( Ogrody Alhambry, XIX wieczny ogród Carmen de la Victoria oraz ogrody zwiedzane w ramach programu kulturowego: ogrody przy pałacu Alkazar, ogrody subtropikalne w Maladze)

- wykorzystanie do prac w ogrodzie maszyn i urządzeń ogrodniczych: nożyce do cięcia żywopłotów ( mechaniczne), kosa spalinowa, dmuchawa do liści, glebogryzarka, sekatory, łopatki, kopaczki, grabie, szpadle.

- wykonywanie prac ziemnych: przygotowanie kompostu, mieszanie pryzmy kompostowej, zasilanie roślin nawozem organicznym ( kompostem) i mineralnym, przygotowywanie mieszanki podłoża do  nasadzeń w doniczkach oraz pod wysiew nasion roślin ozdobnych ( Rosa sp., Callendula sp., i inne), rozwożenie ziemi i plantowanie terenu.

- montaż systemu nawadniania kropelkowego.

- dbanie o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów, koleżanek i pracodawców i wykonywanie ich poleceń. Przewidywanie zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

3. Specyfika pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu w hiszpańskich założeniach ogrodowych i warunkach klimatycznych.

- prace uprawowe i pielęgnacyjne w ogrodach: cięcie i strzyżenie roślin ozdobnych, formowanie żywopłotów nożycami ogrodniczymi ( Cupressus sp., Myrtus sp., Buxus sp.), nawożenie roślin humusem, spulchnianie gleby wokół roślin kwiatowych.

- prace pielęgnacyjne w ogrodach tematycznych /ogrody ziołowe ( rumianek, mięta, oregano, lawenda, szałwia), ogrody roślin cieniolubnych, ogrody na dachu, rabaty z bylinami, ogrody wodne/:  cięcie róż, pielęgnacja kwietników i rabat, obcinanie pnączy (Ipomea sp., Hedera sp.), oczyszczanie muru z roślinności niepożądanej, usuwanie odrostów korzeniowych, wycinanie siewek drzew ( Ficus carica), nawożenie drzew pomarańczowych (Cytrus sp.), zbiór owoców z drzew ( Arbutus unedo, Punica granatum), cięcie sanitarne drzew i krzewów ( suche konary).

- sadzenie roślin górskich i pionierskich w alpinarium położonym w Górach Sierra Nevada na wysokości 2750 m n.p.m.

- praca na wysokości – cięcie palmy z użyciem sprzętu alpinistycznego, cięcie żywopłotu ( Cupressus sp.) na rusztowaniu.

- zachowanie zasad BHP przy wykonywaniu zadań ogrodniczych: praca w ubraniu ochronnym, butach ochronnych, rękawicach, ewentualnie okularach, kasku, słuchawkach i maseczce.

Rozwój osobisty uczestników – jakie cechy charakteru i postawy rozwinęliśmy w trakcie pobytu

1. Uczestnicy poznali realia pracy w zawodzie technik architektury i ponownie wybraliby ten kierunek (po stażu połowa uczestników uważa go za trudniejszy, połowa za łatwiejszy niż myśleli, a większość za bardziej atrakcyjny).

2. Uczestnicy rozwinęli pewne cechy charakteru oraz postawy przydatne w życiu zawodowym: zdecydowana większość określiła się jako osobę bardziej pewną siebie i swoich umiejętności, dobrze radzącą sobie w obcym otoczeniu

3. Uczestnicy w raportach stwierdzili, że lepiej znają swoje mocne i słabe strony, potrafią się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach, są bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania, lepiej podejmują decyzje oraz potrafią współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

4. Ponadto, z raportów uczestników wynika, że uczniowie potrafią lepiej: myśleć logicznie i wyciągać wnioski, znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach, zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki, rozwinąć pomysł i wcielić go w życie, dostrzegać wartość innych kultur, współpracować w grupie, planować i organizować zadania i czynności

5. Uczestnicy czują się lepiej przygotowani do kariery zawodowej za granicą – większość uczestników potrafi sobie wyobrazić pracę w innym kraju w przyszłości i chciałoby pracować w środowisku międzynarodowym

Rozwój językowy uczestników

Uczestnicy mieli okazję posługiwać się językiem angielskim na co dzień oraz poznali podstawowe zwrotów w języku hiszpańskim. Oprócz obserwacji nauczyciela opiekuna (anglisty) i oceny przełożonych (certyfikaty), nabyte kompetencje językowe potwierdzają sami uczniowie w ankietach samooceny. Uczestnicy, określając swoje umiejętności językowe w skali 1 – 5 i 0 – 5 (hiszpański) przed i po wyjeździe, wskazali na ich wyraźny wzrost. Prawie wszyscy uczestnicy oprócz jednej osoby określili się jako gotowi do wyjazdu za granicę, aby uczyć się lub pracować. Większość uczestników uznała, że dobrze porozumiewa się z obcokrajowcami.

Certyfikacja

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Europass oraz certyfikaty przygotowane przez szkołę we współpracy z partnerem i potwierdzone przez kierownictwo firm, w których uczniowie odbyli praktyki. Każdy uczeń otrzymał swój indywidualny certyfikat zawierający wykaz wykonywanych w trakcie stażu czynności zawodowych wraz z ich oceną oraz oceną umiejętności językowych. Oceny dokonali przełożeni i instruktorzy uczniów z miejsca stażu. Certyfikaty to cenny dodatek do CV po skończeniu szkoły. W ich tworzeniu wykorzystano elementy systemu ECVET, który ma na celu międzynarodowy transfer osiągnięć i kwalifikacji zawodowych.