Hiszpania 2017 – założenia projektu

Untitled-1

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do II etapu projektu mobilności

 Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum.”

realizowanego w ramach projektu  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków EFS – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

II etap projektu obejmuje organizację miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla uczniów technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2017. Miejscem praktyk będą parki i zabytkowe ogrody w Granadzie, w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum architektury krajobrazu roku szkolnego 2016/2017.

 Dofinansowanie projektu pokrywa:

  • zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;
    flamenco
  • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);
  • ubezpieczenie;
  • transport do miejsca stażu (przelot i dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny
  • przygotowanie pedagogiczno–językowe (30 godzinny kurs języka angielskiego, 30
    godzinny kurs podstaw języka hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych i 3 godziny zajęć z pedagogiem, 2 godziny warsztatów pisania CV)
  • program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych w rejonie Andaluzji

 Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

Zgłoszenia kandydatów na załączonym formularzu (do pobrania lub dostępny w bibliotece) przyjmuje Zespół Projektowy (mgr Aleksandra Barasińska,  mgr inż. Joanna Tomczak) do dnia 24 lutego 2017 roku.

Założenia projektu, szczegółowe kryteria naboru oraz regulamin rekrutacji znajdują się na szkolnej stronie programu Leonardo Da Vinci. Zapraszamy również do zapoznania się z przebiegiem poprzednich praktyk zagranicznych i opiniami uczestników!

LINK

Pliki do pobrania:

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI