Założenia projektu

 Europejscy zawodowcy – założenia projektu

 

Projekt mobilności
Europejscy Zawodowcy

1 stycznia 2018 – 30 grudnia 2019

 

realizowany w ramach programu

erasmus-logo

W projekcie weźmie udział:

► ETAP I 56 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie: 8 osób z klasy technikum inżynierii sanitarnej i 8 osób z technikum energetyki odnawialnej, którzy wyjadą na miesięczny staż zawodowy w Esponsende w Portugalii; 20 osób z technikum architektury krajobrazu, którzy wyjadą na miesięczny staż zawodowy w Granadzie, w rejonie Andaluzji (Hiszpania), a także 20 uczniów technikum budownictwa, którzy odbędą dwutygodniowe szkolenie z zakresu technik murarskich w Cottbus (Niemcy) w październiku 2018.

► ETAP II 10 pracowników Zespołu Szkół Technicznych związanych z  kształceniem zawodowym, którzy wyjadą do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Cottbus na tzw. job shadowing w czerwcu 2018 roku oraz 2 nauczycieli architektury krajobrazu, którzy odbędą staż w ogrodach Uniwersytetu Granada w czerwcu 2019 roku.

 

Zespół Szkół Technicznych dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy stażu byli do niego odpowiednio przygotowani oraz zapewni im pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczestnicy wezmą udział w kursie języka angielskiego lub niemieckiego zawodowego, kursie podstaw języka hiszpańskiego, w dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz w zajęciach z pedagogiem (uczniowie). Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od instytucji goszczącej.

Cele ogólne projektu:

► podniesienie jakości zarządzania i efektywności kształcenia w placówce wnioskodawcy

► podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i społeczno-personalnych uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla rynku pracy

►zwiększenie kompetencji językowych uczestników w zakresie praktycznego zastosowania języków obcych, szczególnie w kontekście zawodowym

► eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczestników i umożliwienie im rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej

► wzmacnianie międzynarodowego wymiaru szkolenia zawodowego w placówce wnioskodawcy przez współpracę z instytucjami z zagranicy oraz podniesienie atrakcyjności nauczania w szkole poprzez oferowanie uczniom ciekawego programu praktyk za granicą

 

Cele szczegółowe dla poszczególnych grup zawodowych:

A. Architektura krajobrazu:

► zdobycie doświadczenia w przedsiębiorstwach hiszpańskich z branży ogrodniczej,

► inspiracja zawodowa uczestników i motywacja do samokształcenia z pomocą programów europejskich;

► zapoznanie się z kierunkami w kształtowaniu krajobrazu, technologiami i roślinnością – typowymi dla obszaru Hiszpanii na przykładzie ogrodów Andaluzji ( Alhambra, Ogrody Botaniczne Uniwersytetu Granada,  ogrody rezydencjonalne Carmen de la Victoria i inne);

► poszerzenie wiedzy z historii sztuki ogrodowej i poznanie bogatej kultury regionu Andaluzji;

► zdobycie praktyki w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych poprzez pracę z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych maszyn, urządzeń i technologii w warunkach hiszpańskich;

► zdobycie praktyki w pielęgnacji różnych form i obiektów roślinnych typowych dla ogrodów hiszpańskich ( szpalery, żywopłoty, palmy, ogrody tematyczne, historyczne, alpinaria) oraz produkcji  materiału roślinnego z uwzględnieniem specyfiki uprawy roślin w warunkach hiszpańskich.

B. Energetyka odnawialna

► zapoznanie uczestników ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem i rodzajami prac w portugalskim przedsiębiorstwie zajmującym się energią odnawialną;

► zapoznanie się z typami wyposażenia przedsiębiorstwa instalacyjnego i organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach;

► obserwacja zastosowania nowoczesnych technologii OZE w warunkach portugalskich

► poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki słonecznej.

► zapoznanie się z technologią wytwarzania ogniw fotowoltaicznych oraz warunkami ich montażu w Portugalii

► odbycie praktyki związanej z diagnozowaniem usterek oraz eksploatacją ogniw fotowoltaicznych

C. Inżynieria sanitarna

► zapoznanie uczestników projektu ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem i rodzajami prac w portugalskim przedsiębiorstwie zajmującym się instalacjami sanitarnymi;

► zapoznanie się  uczniów z rodzajami  wyposażenia przedsiębiorstwa instalacyjnego i organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach

► poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych;

► zdobycie doświadczenia zawodowego, motywacja do samokształcenia, poznanie  nowych technologii i rozwiązań technicznych z branży instalacyjnej.

D. Budownictwo

► odbycie praktyki w zakresie technik murarskich stawiania murów licowych i ozdobnych w bogato wyposażonym ośrodku szkoleniowym przy wykorzystaniu niemieckiego systemu recyklingu i pozyskiwania materiałów budowlanych

► nabycie umiejętności prawidłowego rozpoznawania wiązań w murach z cegieł,

► nabycie umiejętności wznoszenia słupów ceglanych z zachowaniem prawidłowych układów poszczególnych warstw,

► nabycie umiejętności pracy w zespołach roboczych

► możliwość obserwacji niemieckiej etyki pracy (punktualność, systematyczność i staranność w wykonywaniu zadań zawodowych)

 

E. Kadra – Niemcy

 • poznanie podstaw funkcjonowania niemieckiego systemu kształcenia dualnego
 • poznanie niemieckiej metodyki praktycznego i teoretycznego kształcenia na kierunkach budowlanych
 • poznanie metodyki nauczania w pracowni projektowej
 • analiza wyposażenia niemieckich pracowni zawodowych
 • wskazanie niemieckich rozwiązań w zakresie zarządzania i nauczania możliwych do wprowadzenia w polskiej placówce kształcenia zawodowego

F. Kadra – Hiszpania

 • skonfrontowanie wiedzy i doświadczenia zawodowego polskich architektów krajobrazu z realiami hiszpańskimi
 • poznanie nowych gatunków roślin i zasad ich uprawy, pielęgnacji w warunkach hiszpańskich
 • poznanie zasad funkcjonowania i uprawy ogrodów doświadczalnych
 • poznanie bogatej historii z zakresu sztuki ogrodowej, architektury i sztuk wizualnych
 • poprzez analizę zabytkowych dzieł ogrodowych (ogrody i miejsca historyczne w południowej Hiszpanii)
 • zapoznanie się z kierunkami w kształtowaniu krajobrazu, technologiami i roślinnością – typowymi dla obszaru Hiszpanii na przykładzie ogrodów Andaluzji ( Alhambra, Ogrody Botaniczne Uniwersytetu Granada,  ogrody rezydencjonalne
 • Carmen de la Victoria, alpinarium w górach Sierra Nevada);
 • przeniesienie zdobytych doświadczeń w Hiszpanii do Polski

Autorzy projektu: mgr Aleksandra Barasińska, mgr inż. Joanna Tomczak, mgr inż. Patrycja Rozpondek, mgr inż. Monika Derda-Drzymulska, mgr inż. Witold Ambicki