Hiszpania 2017 Uniwersytet w Grenadzie – praca

Untitled-1     2

Uczniowie ZST pracują na terenie uniwersytetu w Grenadzie.

Uczniowie realizują program praktyk w Hiszpanii. Pod nadzorem hiszpańskich opiekunów wykonują zadania zawodowe w ogrodach publicznych: na terenie uniwersytetu i w parku Fuentenueva. Wykonują prace typowe dla terenów zieleni publicznej, a mianowicie: koszenie trawników, prace porządkowe, przycinanie roślin ozdobnych i żywopłotów, sprawdzanie instalacji nawodnienia. Oprócz pracy opiekunowie organizują uczniom wizyty na różnych oddziałach w uniwersytecie : wydział farmacji, stomatologii, ochrony środowiska. Praca nie jest łatwa, ale uczniowie z chęcią wykonują przydzielone zadania i słuchają swoich opiekunów.