baner1

1
Jednym z działań wspierających politykę Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego jest Program Leonardo da Vinci, będący częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego głównymi założeniami są promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wsparcie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Cele te realizowane są poprzez staże zagraniczne między innymi dla uczniów oraz absolwentów szkół o profilu zawodowym, a także ich instruktorów.

Udział w projektach mobilności ma na celu między innymi zapoznanie się z nowościami pojawiającymi się w branży, wykorzystanie umiejętności teoretycznych w praktyce oraz rozwój takich cech osobowości, jak odpowiedzialność, kreatywność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Staż za granicą umożliwia również integrację europejską na poziomie kulturalnym oraz podniesienie umiejętności językowych. Z tego powodu Zespół Szkół Technicznych stara się zapewnić uczniom możliwość skorzystania z tej formy rozwoju zawodowego i osobistego. Szkoła włączyła się do programu Leonardo da Vinci po raz pierwszy w roku 2008. Od tego czasu otrzymaliśmy dofinansowanie na pięć projektów mobilności.

2Wkrótce rozpocznie się nabór do najnowszego projektu stażowego dla uczniów „Energie odnawialne w budownictwie – uczymy się do Europy”, w ramach którego 20 uczniów kierunków technik budownictwa oraz energetyki odnawialnej odbędzie trzytygodniowe szkolenie w Niemczech w październiku 2014. Całość kosztów włącznie z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, programem kulturowym oraz kursem językowym pokrywa Unia Europejska.

Dwa pierwsze projekty „Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w sieciach komputerowych na rynku europejskim” oraz „Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech” zostały pozytywnie ocenione, otrzymały dofinansowanie i zostały zrealizowane w latach 2009 – 2010. Partnerem szkoły była wówczas organizacja przyjmująca Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz (okolice Lipska) w Niemczech, która zapewniła uczniom praktyki w niemieckich firmach, wyżywienie i zakwaterowanie. W ramach projektu, staż miało zapewnionych 35 beneficjentów. 15 uczniów technikum informatycznego wyjechało do Niemiec na okres 4 tygodni w maju 2009 roku, następnie dwie 10-osobowe grupy uczniów technikum architektury krajobrazu wyjechały wiosną 2009 i 2010 roku na 5 tygodni.

5W roku 2012 Zespół Szkół Technicznych ponownie zgłosił do konkursu dwa projekty, które również otrzymały dofinansowanie i są obecnie realizowane. W ramach pierwszego projektu: „Technicy w Europie – mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty”, 10 uczniów technikum informatycznego oraz 10 uczniów technikum architektury krajobrazu, odbyło miesięczną praktykę w firmach w Plymouth , nadmorskiej miejscowości w Wielkiej Brytanii w maju 2013 roku. Zajęcia wykonywane w ramach praktyk zostały dostosowane do indywidualnych zainteresowań i umiejętności poszczególnych uczniów w ramach swoich dziedzin. Uczniowie technikum architektury krajobrazu wykonywali między innymi prace w zakresie pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni miejskiej, a uczniowie technikum informatycznego zadania w ramach programowania strukturalnego i obiektowego, administrowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, obróbki multimediów i grafiki komputerowej oraz obsługi i naprawy urządzeń techniki komputerowej. Uczestnicy mieszkali u rodzin angielskich, starannie wyselekcjonowanych przez organizację pośredniczącą.

7Drugi wniosek obejmował projekt „Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego” skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry kierowniczej ZST. Stanowi on formę doskonalenia zawodowego poprzez europejską wymianę doświadczeń. Grupa nauczycieli spędziła tydzień w Hiszpanii pod opieką organizacji pośredniczącej Europroyectos LdV. z siedzibą w Granadzie. Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń na temat systemu szkolenia zawodowego w Polsce i Hiszpanii, z naciskiem na system współpracy na linii: szkoła zawodowa – praktyki zawodowe – pracodawca. W kręgu zainteresowania uczestników wymiany znalazły się środki dydaktyczne i metody nauczania stosowane w Hiszpanii, z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów zawodowych w programie nauczania. Uczestnicy wizytowali andaluzyjskie szkoły zawodowe o podobnym profilu kształcenia oraz zakłady pracy współpracujące z placówkami kształcenia zawodowego.

W przyszłości będziemy starali się uzyskać dofinansowanie na kolejne projekty umożliwiające naszym uczniom praktyki zagraniczne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tych obecnie realizowanych.

baner2