Hiszpania 2013 – założenia projektu

 Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego

logo_Program_LLP Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Projekty wymiany doświadczeń VETPRO są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.

Szkolenie dla nauczycieli (konkurs 2012)
program / akcja Leonardo da Vinci / VETPro – Vocational Education and Training for Professionals
kraj partnerski Hiszpania (Granada)
uczestnicy 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 2 nauczycieli j. obcego zawodowego, 2 osoby z kadry zarządzającej
data wizyty 19.10.2013 – 26.10.2013 (1 tydzień)
wartość projektu 20520 EUR

Cele projektu:

 • wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania oraz zarządzania placówkami kształcenia zawodowego
 • porównanie polskiego i hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego w zawodach nauczanych w ZST
 • poznanie sposobu organizacji praktyk zawodowych w Hiszpanii
 • poszukiwanie pomysłów na nowe kierunki kształcenia
 • nawiązanie kontaktów dających szansę na owocną współpracę w przyszłości w celu podniesienia jakości pracy placówki
 • zachęcenie nauczycieli do korzystania z możliwości współpracy międzynarodowej

Uczestnicy zostali wyselekcjonowani do projektu na podstawie następujących kryteriów:

 •  znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, odpowiednim do efektywnego odbycia wizyty zagranicznej
 •  doświadczenie w nauczaniu przedmiotów zawodowych, języka obcego zawodowego  lub stanowisko kierownicze w placówce oświatowej,
 • zaangażowanie w tworzenie programów nauczania w ramach przygotowania zawodowego
 • potrzeba kandydata zapoznania się z systemem edukacji i metodyką prowadzenia zajęć w kraju partnerskim
 • potrzeba rozwijania umiejętności realizacji zadań o charakterze międzynarodowym i współpracy międzynarodowej
 • wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy
 • osiągnięcia w karierze zawodowej.