Hiszpania 2013 – program wymiany doświadczeń

1 2

Szczegółowy program w Hiszpanii został ustalony na podstawie zagadnień i pytań dotyczących hiszpańskiego systemu edukacji opracowanych przez uczestników przed wyjazdem. Obejmował wizyty studyjne w czterech szkołach zawodowych o profilu kształcenia zbliżonym do ZST oraz w pięciu firmach z branży budowlanej, informatycznej i architektury krajobrazu. Odbyła się również wizyta w Wydziale Edukacji Miasta Granady.

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Granady – prezentacja na temat hiszpańskiego systemu edukacji oraz dyskusja na temat problemów szkolnictwa w Hiszpanii i w Polsce. Tu nastąpiło uroczyste przekazanie listów deklarujących gotowość współpracy pomiędzy Wydziałami Edukacji Granady i Częstochowy.

SONY DSC 7

Ave-Maria San Cristobal – szkoła zawodowa ucząca na różnych poziomach kształcenia: od kilkuletnich dzieci do szkolnictwa wyższego, między innymi na kierunkach budowlanym oraz informatycznym. Odbyło się tu spotkanie z nauczycielem informatyki oraz osobami odpowiedzialnymi za projekty międzynarodowe. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole, pokazano nam zaplecze dydaktyczne placówki, a następnie odbyliśmy rozmowę na temat hiszpańskiego systemu szkolenia zawodowego, sposobach organizacji praktyk zawodowych jak również o specyfice nauczania informatyki w Hiszpanii, w tym na temat reformy nauczania tego kierunku, która obecnie jest tam wprowadzana.

SONY DSC SONY DSC

Estacion Diseno – firma, która zajmuje się projektowaniem graficznym, gdzie między innymi odbyła się prezentacja na temat działalności placówki.

SONY DSC 35

Viveros Cambil –  firma ogrodnicza wieloletnim doświadczeniem w branży, zarówno w ogrodzie jak i produkcji dekoracyjnej roślinności w swoich szkółkach. Zajmuje się również projektowaniem, dekoracją i utrzymaniem parków i ogrodów, zarówno publicznych jak i prywatnych. Zostaliśmy oprowadzeni po ekspozycji roślinnej i dowiedzieliśmy się czegoś na temat uprawy typowych dla Hiszpanii gatunków roślin oraz sposobu ich nawadniania

SONY DSC 56

IES Hermenegildo Lanz – szkoła zawodowa z długimi tradycjami, w której zostaliśmy oprowadzeni po warsztatach oraz porozmawialiśmy na temat specyfiki nauczania kierunków budowlanych oraz sposobów oceniania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Zapoznaliśmy się również z programem nauczania dla tego kierunku oraz porozmawialiśmy o nauczaniu języka obcego zawodowego.

SONY DSC 12

Centro del Albayzin – szkoła restauracyjna specjalizująca się w konserwacji i restauracji dóbr kultury, między innymi odnawianiu zabytkowych elewacji. Tutaj zapoznaliśmy się z programem nauczania oraz dowiedzieliśmy się czegoś na temat specyfiki nauczania na kierunku restauracja zabytków.

21 SONY DSC

Szkoła ogrodnicza Federico Garcia Lorca – zapoznaliśmy się z bogatym zapleczem placówki oraz z programem nauczania. Spotkaliśmy się tam też z nauczycielem języka angielskiego oraz z asystentem w programie Comenius i dowiedzieliśmy się kilku rzeczy na temat nauczania języka obcego w hiszpańskich szkołach.

51a SONY DSC

Ensegundos – firma zajmującą się projektowaniem graficznym i drukowaniem wielkoformatowym, w której oprócz obserwacji pracy grafików, porozmawialiśmy na temat możliwości odbycia tam praktyk zawodowych przez uczniów.

SONY DSC SONY DSC

Sirius Solar – ogromna instalacja paneli słonecznych w pobliżu Granady, z którą zostaliśmy zapoznani od strony technicznej, a także dowiedzieliśmy się czegoś na temat kondycji i przyszłości branży energii odnawialnych w Hiszpanii.

SONY DSC 40b

Reformas Europa 2011 – firma zajmująca się wykonywaniem usług budowlanych, w której porozmawialiśmy na temat kondycji branży budowlanej w Hiszpanii