Hiszpania 2013 – sprawozdanie z wymiany doświadczeń: informatyka

1 2

Andaluzja jest regionem rolniczym, gdzie przeważa sektor usług (głównie turystyka, handel detaliczny i transport). Sektor przemysłowy jest mniej rozwinięty niż w większości regionów Hiszpanii. Według Spanish Instituto Nacional de Estadística (INE), w latach 2000-2006 PKB na osobę w Andaluzji pozostawało drugie najniższe w Hiszpanii. Kierunki kształcenia w regionie Andaluzji ustala się po konsultacji z lokalnymi pracodawcami, podobnie jak w Polsce.

i1Nauczyciele przedmiotów zawodowych (np. budowlanych) wykorzystują technologie informatyczne w ramach przedmiotów zawodowych (np. wykorzystywanie komputera do komputerowego wspomagania projektowania – AutoCAD itp.). W Polsce jest tak samo i oprócz tego prowadzony jest dodatkowy przedmiot Informatyka dla wszystkich kierunków.

W roku szkolnym 2013/2014 w rejonie Andaluzji kształci się uczniów na kierunkach informatycznych:

a) w początkowym programie kształcenia zawodowego (Programas de Cualificación Profesional Inicial – P.C.P.I.)

- Asystent informatyka (532 godziny w tym 100 u pracodawcy)

b) w szkoleniu zawodowym na poziomie średnim (Ciclos formativos de grado medio)

- Technik systemów i sieci mikrokomputerów (2000 godzin w tym 400 godzin u pracodawcy)

c) w szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym (Ciclos formativos de grado superior)

- Ekspert w dziedzinie rozwoju aplikacji internetowych (2000 godzin w tym 400 godzin u pracodawcy)

- Ekspert w dziedzinie rozwoju aplikacji wieloplatformowych (2000 godzin w tym 400 godzin u pracodawcy)

- Ekspert w zarządzaniu systemami informatycznymi i sieciami (2000 godzin w tym 400 godzin u pracodawcy)

W Zespole Szkół Technicznych uczniowie kształcący się w zawodzie technika informatyka zdobywają wiedze w trzech kwalifikacjach:

E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Czas trwania szkolenia na poziomie średnim i wyższym trwa po 2 lata.  W cyklu kształcenia odpowiadającemu polskim 4-letnim technikom uczniowie mają 4000 godzin zajęć zawodowych i 800 godzin praktyk zawodowych u pracodawcy. Tymczasem w Polsce jest to 1630 godzin przedmiotów zawodowych przy tym jedynie 160 godzin praktyk zawodowych – nie zawsze u prywatnych pracodawców. Widać tutaj znaczną dysproporcje, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę godzin praktyk zawodowych.

 Wnioski (dobre praktyki) :

-   duża liczba godzin praktyk zawodowych u pracodawcy (25 % na 2000 -

400 godzin to praktyki zawodowe)

- szkoły prowadzą zajęcia dodatkowe (poszerzające umiejętności zawodowe ucznia np. kurs AutoCAD ‘a,  CISCO itp.) sprawiające że absolwent staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy

-   kształcenie informatyków na poziomie naszej zawodówki (P.C.P.I) – na tym etapie uczą się uczniowie najsłabsi, ci którzy nie spełnią wymagań po ukończeniu etapu obowiązkowego – nauczane są przede wszystkim proste czynności manualne na danym kierunku, np. FOTOCOPIAS/REPRODUCTION/MANIPULADO, jest tam nacisk przede wszystkim na kształcenie ogólne (prawdopodobnie w celu wyrównania braków tych uczniów po etapie obowiązkowym), praktyki jest mało.

- łączenie szkół o różnych poziomach nauczania (podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia)

-   stosowanie różnych platform informatycznych MAC i PC

- duży nacisk na rozwój kompetencji informatycznych (w szkołach informatyka jest związana z innymi przedmiotami)

- pracownie są bardzo dobrze wyposażone (komputery, projektory w każdej sali lekcyjnej)

- w salach komputerowych, komputery ustawione są w rzędach co ułatwia kontakt z prowadzącym i prezentowanym materiałem

- szkoły biorą udział w programie ‘Szkoła 2.0’ (modernizacja systemu edukacji poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych)

- merytoryczna zawartość programów nauczania jest bardzo zbliżona do naszych programów w zawodzie technik informatyk i  dobrze dostosowana do potrzeb rynku IT

- szkoły posiadają swoje strony internetowe

- korzysta się z nowych technologii na różnych kierunkach kształcenia

- wykształceni absolwenci szkół kształcących w zawodach informatycznych powinni  dobrze odnaleźć się na europejskim rynku pracy

- przedmiot „biznes i przedsiębiorczość”  przygotowuje uczniów do odnalezieniu się na rynku pracy oraz przygotowanie ich do tworzenia własnych firm, podobnie jak w Polsce

i2Odwiedzane firmy nie miały problemu ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, chętnie brały praktykantów na przeszkolenie. Hiszpanie to bardzo artystyczny naród, co odbija się na kierunkach kształcenia (dużo dobrze prosperujących szkół artystycznych) oraz charakteru działalności firm informatycznych. Każda z odwiedzanych firm posiada własne profesjonalne strony internetowe.

Jedną z placówek, które odwiedziliśmy była to firma Estacion Diseno . Firma zajmowała się projektowaniem graficznym, używając w tym celu  zarówno komputerów Macintosh jak i  PC, oczywiście używając  odpowiedniego systemu operacyjnego i oprogramowania. W komputerach typu MAC używany był system operacyjny MAC OS, a w komputerach typu PC był to opcjonalnie Windows 7 lub Windows 8.

Wytłumaczeniem używania dwóch różnych typów systemów operacyjnych okazała sie optymalizacja i elastyczność oraz dostosowanie sprzętu do odpowiedniego oprogramowania służącego do projektowania grafiki.

Firma Estacion Diseno przyjmowała na praktyki również uczniów szkół. Jest to dobre rozwiązanie dla szkół zawodowych kształcących w kierunkach związanych z informatyką i projektowaniem grafiki .Doskonałym miejscem do przeprowadzania praktyk może być właśnie dobrze wyposażona pracownia praktyczna, która umożliwi uczniom zdobywanie przede wszystkim wiedzy praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Ważna jest również współpraca szkoły z rzetelną firmą.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.