Niemcy 2014 – Wyniki rekrutacji

niemcy2014-logo
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„Energia odnawialna w budownictwie.”
w ramach programu
„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

Lista uczestników oraz lista rezerwowa

Gratulujemy!

Ważne informacje:

- szczegóły na temat uzyskanych punktów za poszczególne etapy rekrutacji do wglądu u Pani Aleksandry Barasińskiej
- prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, a szczególnie z punktem 7 (przypadki, w których uczestnik może zostać skreślony z listy)
- przypominamy, że wszyscy uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych z języka niemieckiego (40h), przygotowania pedagogicznego (4h), oraz z przedmiotów zawodowych (10h). Terminy zostaną podane wkrótce.
- w maju w dniu zebrań z rodzicami odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów osób wyjeżdżających.
- wyjazd odbędzie się w dniach 05.10. – 25.10.2014