Hiszpania 2015 – założenia projektu

Nowy projekt mobilności
„Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu”

Wartość projektu: 50844 EUR

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS +.

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt mobilności zgłoszony przez Zespół Szkół Technicznych do konkursu wniosków, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, tym razem w ramach nowego programu edukacyjnego ERASMUS+.

W projekcie weźmie udział 20 uczniów technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, którzy w październiku 2015 roku wyjadą na miesięczny staż zawodowy w ogrodach i innych obiektach zieleni miejskiej w Granadzie, w rejonie Andaluzji (Hiszpania).

Zespół Szkół Technicznych dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy stażu byli do niego odpowiednio przygotowani oraz zapewni im pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczniowie wezmą udział w kursie języka angielskiego zawodowego, kursie podstaw języka hiszpańskiego, w dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz w zajęciach z pedagogiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od instytucji goszczącej.

Cele ogólne projektu:

► podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych i językowych uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla rynku pracy

► ułatwienie uczestnikom startu na rynku pracy poprzez poprawę efektywności wykorzystania umiejętności praktycznych

► zwiększenie kompetencji językowych uczniów w zakresie praktycznego zastosowania języka angielskiego zawodowego oraz opanowania podstaw języka hiszpańskiego

► eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczniów oraz umożliwienie im rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej

► rozwój umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, takich jak praca w zespole i w międzynarodowym środowisku, pewność siebie, kreatywność, zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach

► podniesienie i dostosowanie standardów szkolenia i jakości pracy do standardów europejskich

Cele szczegółowe zawodowe:

►zdobycie doświadczenia w pracy w przedsiębiorstwach hiszpańskich z branży ogrodniczej, architektury krajobrazu, poznanie specyfiki wykonywanych zadań, oczekiwań przełożonych i klientów

► inspiracja zawodowa uczestników w zakresie architektury krajobrazu poprzez możliwość zdobycia doświadczenia w warunkach hiszpańskich i motywacja do samokształcenia w przyszłości z pomocą programów europejskich

► zapoznanie się z kierunkami w kształtowaniu krajobrazu, technologiami i roślinnością typowymi dla obszaru Hiszpanii na przykładzie ogrodów Andaluzji

► poszerzenie wiedzy z historii sztuki ogrodowej,  architektury i sztuk wizualnych poprzez analizę zabytkowych dzieł ogrodowych, poznanie bogatej kultury regionu południowej Hiszpanii, Andaluzji i realiów życia tam panujących

► praktyka w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych oraz konserwacja obiektów małej architektury

Autorzy projektu: mgr Aleksandra Barasińska, mgr inż. Joanna Tomczak

Więcej o miejscu stażu można przeczytać tutaj (LINK).

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć (LINK).