Niemcy 2014 – Nasze praktyki

niemcy2014-logo

GRUPA TECHNIK BUDOWNICTWA
Co robiliśmy? Czego się nauczyliśmy?
Ocieplanie ściany zewnętrznej styropianem metodą lekką-mokrą. - mocowanie listew ochraniających otwory okienne i drzwiowe podczas docieplania ściany- mocowanie listwy kierunkowej dla płyt styropianowych- przyklejanie płyt styropianowych do ściany- stosowanie specjalnej taśmy uszczelniającej wokół krokwi- osadzanie metalowych kątowników na narożnikach ściany- osadzanie siatki Rabitza wokół otworów okiennych i drzwiowych- nakładanie kleju na styropian wraz z zatapianiem w nim siatki Rabitza.
Murowanie ściany trójwarstwowej. - murowanie wewnętrznej warstwy ściany z cegły silikatowej- układanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej.- mocowanie styropianu do wewnętrznej warstwy ściany za pomocą specjalnych łączników talerzykowych.- murowanie zewnętrznej warstwy ściany z zachowaniem przerwy wentylacyjnej.- murowanie parapetu w zdanym otworze okiennym.- kontrola jakości wykonywanych prac i porównanie z dokumentacją techniczną.
Ocieplanie dachu skośnego wełną mineralną oraz układanie paraizolacji - przycinanie maty z wełny mineralnej na wymiar- osadzanie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami- zakładanie paroizolacji- uszczelnianie paroizolacji wokół rur kanalizacyjnych
GRUPA TECHNIK ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Co robiliśmy? Czego się nauczyliśmy?
Obliczenia projektowe doboru zasobnika ciepłej wody użytkowej dla instalacji kolektorów słonecznych - oszacowanie dostosowania wielkości zasobnika  do ilości osób zamieszkujących- wypełnianie formularza ofertowego dla klienta
Obliczenia projektowe doboru  zużycia ciepłej wody użytkowej dla zadanej liczby osób dla instalacji kolektorów słonecznych - oszacowanie dostosowania wielkości dziennego zużycia ciepłej wody- oszacowanie zużycia na podstawie charakterystyki osób korzystających z ciepłej wody użytkowej- wypełnianie formularza ofertowego dla klienta
Rozpoznawanie typów rur kolektora - umiejętności związane z określeniem rozwiązania technologicznego lub producenta urządzenia na podstawie jego wyglądu- umiejętność rozpoznawania możliwości montażu danego rozwiązania technologicznego
Zapoznanie z technologią niemieckich systemów solarnych - umiejętność rozpoznawania możliwości montażu danego rozwiązania technologicznego- umiejętność rozpoznawania rodzaju instalacji solarnej i na jego podstawie rozpoznanie sprawności
Obliczenia projektowe doboru fotoogniw pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną. - szacownie zapotrzebowania na energię na podstawie danych inwestora- określanie zużycia energii urządzeń domowych na podstawie opisu tabliczek znamionowych
Dobór konstrukcji wsporczej fotoogniw i kolektorów - określenie zapotrzebowania na materiały konstrukcji wsporczej, na podstawie rozwiązań technologicznych konstrukcji więźby dachowej- rozpoznawanie możliwości usytuowania urządzeń
Obróbka przewodów elektrycznych i przygotowanie ich do lutowania - rozpoznawanie narzędzi potrzebnych do wykonywania połączeń w instalacjach elektrycznych- nabycie umiejętności pracy zgodnie z zasadami BHP i p.poż podczas wykonywania połączeń instalacji elektrycznych- umiejętność doboru środków ochrony osobistej przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
Lutowanie, jako metoda łączenia elementów instalacji elektrycznych - umiejętność pracy zgodnej z wymogami technologii- umiejętność starannego i rzetelnego wykonywania pracy, odpowiedzią na wysokie wymagania inwestora
Przygotowanie i opracowanie  formularza ofertowego doboru instalacji do wymogów i potrzeb klienta. - umiejętność pozyskiwania klientów i promowania własnej działalności w społeczeństwie lokalnym
Zapoznanie z technologią niemieckich systemów fotowoltaicznych - umiejętność rozpoznawania możliwości montażu danego rozwiązania technologicznego- umiejętność rozpoznawania rodzaju fotoogniwa i na jego podstawie rozpoznanie sprawności
WSZYSCY UCZESTNICY
Kompetencje językowe
- podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego poprzez poszerzenie znajomości słownictwa zawodowego z zakresu budownictwa i energetyki odnawialnej, poprawienie sprawności komunikacyjnej w języku obcym w środowisku pracy, poprawienie sprawności komunikacyjnej w życiu codziennym oraz przełamanie bariery językowej w kontaktach z obcokrajowcami
Kompetencje organizacyjne
- nabycie umiejętności pracy zgodnie z zasadami BHP.- umiejętność doboru środków ochrony osobistej.- umiejętność starannego i rzetelnego wykonywania pracy, w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora.- umiejętność dbania o stanowisko pracy.- umiejętność właściwego doboru narzędzi.
Kompetencje społeczne
- umiejętność pracy w zespole.- umiejętność funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym i obcym kulturowo w życiu codziennym i zawodowym.- otwarcie się na podnoszenie kwalifikacji oparte na współpracy międzynarodowej.

Zdjęcia z praktyk:

Relacja z praktyk na Facebooku:

Wycinanie otworów w paroizolacji na kanalizacje

Ocieplanie dachu skośnego wełną mineralną

Murowanie ściany trójwarstwowej: (cz. 1cz. 2cz. 3cz. 4cz. 5cz. 6cz. 7)

Ocieplanie ściany zewnętrznej styropianem metodą lekką-Mokrą (cz. 1cz. 2cz. 3)

Koniec praktyk