Niemcy 2014 – założenia projektu

Nowy projekt mobilności
Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy
Wartość projektu: 45378 EUR

niemcy2014-logo

Z przyjemnością informujemy, że kolejny nasz projekt mobilności zyskał dofinansowanie, tym razem w ramach projektu systemowego pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie weźmie udział 20 uczestników: 10 uczniów technikum budowlanego oraz 10 uczniów technikum energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, którzy w październiku 2014 roku odbędą 3 tygodniowe praktyczne szkolenie w Niemczech.

Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas I, II i III technikum budowlanego oraz klas I i II technikum energetyki odnawialnej roku szkolnego 2013/2014. Pod uwagę będą brane zarówno ogólne wyniki w nauce, jak i oceny z przedmiotów zawodowych. Bardzo ważnym kryterium będzie komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji do projektu, będą uczestniczyć w dodatkowych obowiązkowych zajęciach językowych.

Głównym tematem projektu są energooszczędne i ekologiczne domy. Grupa TEO wyjedzie do Centrum Edukacyjnego BBW we Frankfurcie nad Odrą, gdzie będzie pogłębiać wiedzę na temat ekologicznych sposobów pozyskiwania energii w gospodarstwie domowym, takich jak kolektory słoneczne i pompy ciepła. Grupa TB wyjedzie do ośrodka w Cottbus, do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego, gdzie będzie poznawała technologie z zakresu budownictwa energooszczędnego.  Obie instytucje posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie projektów mobilności i dysponują bogato wyposażonymi ośrodkami szkoleniowymi oraz doświadczonymi instruktorami. Przewidziany jest również program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze.

Uczniowie technikum energetyki odnawialnej będą wykonywać prace w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, doboru parametrów instalacji oraz montażu elementów instalacji solarnej i elektrycznej, obliczeń doboru parametrów kolektorów i fotoogniw dla budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, a uczniowie technikum budowlanego zadania w ramach oceny efektywności energetycznej projektowanych i istniejących budynków.

Projekt ma umożliwić uczestnikom wykorzystanie umiejętności teoretycznych w praktyce, jak również zapoznanie się z zaawansowanymi niemieckimi rozwiązaniami i urządzeniami. Ponadto, uczestnicy będą mogli  zaobserwować już funkcjonujące instalacje i budynki. Staż ma także umożliwić uczestnikom rozwój takich cech osobowości jak odpowiedzialność, umiejętność współpracy i radzenia sobie z wyzwaniami. Ponadto, pobyt w Niemczech pozwoli uczestnikom podnieść kompetencje językowe i zapoznać z kulturą Niemiec.

Rezultatem projektu będzie rozwój zawodowy uczniów w zakresie ich kwalifikacji, rozwój osobisty i zwiększenie pewności siebie jako pracowników, a także podniesienie poziomu umiejętności językowych. Efektem pobytu w Niemczech będzie także szersze poznanie kultury i tradycji tego kraju oraz otwarcie się na świat. Doświadczenie to powinno też ułatwić uczestnikom start na rynku pracy, jako pracownikom odpowiadającym umiejętnościami i wiedzą zapotrzebowaniom przedsiębiorców w Europie. Staż powinien zachęcić ich w przyszłości do rozwoju poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń.

Zespół Szkół Technicznych dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy wymiany byli do niej odpowiednio przygotowani oraz zapewni im pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczniowie wezmą udział w kursie języka niemieckiego zawodowego, którego znajomość konieczna jest do efektywnego szkolenia, oraz w zajęciach z pedagogiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od instytucji goszczącej.

Cele projektu:

► umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która dopiero rozwija się w Polsce

► umożliwienie uczestnikom nauki na nowoczesnym sprzęcie pod okiem doświadczonych instruktorów

► wzrost konkurencyjności absolwentów na polskim rynku pracy poprzez zapoznanie ich z zaawansowaną niemiecką technologią i rozwiązaniami konstrukcyjnymi

► przygotowanie ucznia do planowania kariery zawodowej na europejskim rynku pracy

► podniesienie poziomu umiejętności językowych, a tym samym poszerzenie potencjalnego rynku pracy dla przyszłych absolwentów

► poznanie kultury niemieckiej

► zwiększenie pewności siebie, kreatywności, zdolności organizacyjnych, samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności uczestników radzenia sobie w nietypowych lub stresowych sytuacjach

Autorzy projektu: mgr Aleksandra Barasińska, mgr inż. Kamila Kowalczyk, mgr inż. Sławomir Kościelniak, mgr inż. Monika Derda – Drzymulska.