Hiszpania 2015 – wyniki rekrutacji

erasmus-zst

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu.”

realizowanego w ramach programu

ERASMUS +

Lista uczestników oraz lista rezerwowa

Gratulujemy!

Ważne informacje:

- szczegóły na temat punktów uzyskanych za poszczególne etapy do wglądu u Pani Joanny Tomczak

- przypominamy, że wszyscy uczestnicy mają obowiązek uczęszczania na zajęcia  przygotowujące do wyjazdu: zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego (30 godzin na grupę 10 osobową), kurs podstaw języka hiszpańskiego (30 godzin na grupę 10 osobową), przedmioty zawodowe (10 godzin),  przygotowanie pedagogiczne, w tym warsztaty dotyczące pisania profesjonalnego CV (5 godzin). Terminy rozpoczęcia zajęć zostaną podane wkrótce.

- przewidziane jest spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodziców – termin zostanie podany wkrótce (obecność obowiązkowa)

- wyjazd odbędzie się w październiku 2015

- przypominamy o punkcie 6 Regulaminu Rekrutacji:

Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

       – licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

       – niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

       – problemów wychowawczych

      – nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2014/2015

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne. Uczestnicy otrzymają do podpisu Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie (wymagany również podpis rodzica lub prawnego opiekuna). Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

01 Apr 2011, Alhambra Palace, Granada, Spain --- The Alhambra Palace at sunset, Granada, Granada Province, Andalucia, Spain --- Image by © Doug Pearson/JAI/Corbis