Praktyki w Anglii – założenia projektu

PRAKTYKI ZAWODOWE ZA GRANICĄ – PLYMOUTH ANGLIA
 

Projekt Leonardo da Vinci

logo_Program_LLP Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Na kilkaset szkół, które złożyły wnioski o dofinansowanie, Zespół Szkół Technicznych znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół technicznych w Częstochowie, które oferują możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Najlepsi uczniowie, którzy przeszli rekrutację, wyjadą na praktyki zawodowe do Plymouth w Wielkiej Brytanii..Naszym partnerem jest organizacja pośrednicząca Europartnership Agency, instytucja z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie projektów mobilności.

Wyjazd jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, co oznacza, że uczestnicy nie będą musieli martwić się o żadne koszty związane z czterotygodniowym pobytem oraz praktykami zawodowymi. Osoby wyjeżdżające na staż będą miały zapewnione:

  • transport, zarówno do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, jak i transport lokalny
  • zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin angielskich oraz ubezpieczenie
  • opiekę nauczycieli i koordynatora z organizacji pośredniczącej oraz program kulturalny

Zajęcia wykonywane w ramach praktyk będą dostosowane do indywidualnych zainteresowań i umiejętności poszczególnych uczniów w ramach swoich dziedzin. Uczniowie technikum architektury krajobrazu będą między innymi wykonywać prace w zakresie projektowania, zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni miejskiej, a uczniowie technikum informatycznego zadania w ramach programowania strukturalnego i obiektowego, administrowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, obróbki multimediów i grafiki komputerowej oraz obsługi i naprawy urządzeń techniki komputerowej.

Uczestnicy będą mieszkać u starannie wyselekcjonowanych rodzin angielskich.
Koszty pobytu uczestników w Wielkiej Brytanii w całości pokrywa Komisja Europejska.

CELE PROJEKTU

► zapoznanie się z nowościami pojawiającymi się w branży, nowoczesnymi narzędziami, maszynami, metodami urządzania i programowania.

► poszerzenie znajomości języka angielskiego nie tylko w trakcie przygotowania do wyjazdu, ale także poprzez codzienny kontakt ze współpracownikami i goszczącymi uczestników rodzinami angielskimi.

► zapoznanie z realiami zawodu na europejskim rynku pracy

► zdobycie doświadczenia, wykorzystanie umiejętności teoretycznych w praktyce, odnalezienie się w typowych sytuacjach zawodowych

► rozwój takich cech osobowości jak odpowiedzialność, kreatywność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami

► zapoznanie się z kulturą Wielkiej Brytanii

Zespół Szkół Technicznych dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy wymiany byli do niej merytorycznie i językowo przygotowani, zapewni im pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne oraz opiekę nauczycieli w miejscu pobytu. Uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od instytucji pośredniczącej.

Kilka informacji o miejscu praktyk:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania

http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth

http://kiszonyogorek.co.uk/?p=217

Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

Uczestnicy przeszli kilkustopniowy proces rekrutacyjny na podstawie niżej podanych kryteriów:

• średnia wszystkich ocen końcoworocznych z roku szkolnego 2011/2012 (świadectwo) – maksymalnie 10 pkt

• oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt

• ocena końcoworoczna z języka angielskiego – maksymalnie 10 pkt

• testy kompetencji:

- testy z przedmiotów zawodowych (70% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 30 pkt

- test i rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (70% punktów na zaliczenie) maksymalnie 30 pkt

• wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje uczniów do uczestnictwa w stażu, oraz informacje dotyczące zachowania otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły – maksymalnie 10 pkt

Uczestnicy przygotowywali się do wyjazdu pół roku poprzez uczestnictwo w kursach języka angielskiego zawodowego, w trakcie których ćwiczyli umiejętność komunikacji i słownictwo zawodowe, w przygotowaniu kulturowym, na których dowiedzieli się ciekawostek o Wielkiej Brytanii oraz w zajęciach z pedagogiem szkolnym, na których między innymi uczyli się jak radzić sobie ze stresem.

Uczniowie technikum informatycznego w celu uzupełnienia wiedzy zwiedzali fabrykę firmy DELL w Łodzi, gdzie kadra informatyczna prezentowała serwery, macierze i komputery dedykowane.

Zobacz zdjęcia: tutaj