Mobilności 2016 – założenia projektu

Projekt mobilności
Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum.
1 stycznia 2016 – 30 grudnia 2017

Untitled-1

realizowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,  finansowanego ze środków EFS – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W projekcie weźmie udział 52 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie: 6 osób z klasy technikum informatycznego, 10 osób z technikum energetyki odnawialnej i 16 osób z technikum architektury krajobrazu, którzy wyjadą na miesięczny staż zawodowy w Granadzie, w rejonie Andaluzji (Hiszpania), a także 20 uczniów technikum budownictwa, którzy odbędą dwutygodniowe szkolenie z zakresu technik murarskich w Cottbus (Niemcy).

Zespół Szkół Technicznych dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy stażu byli do niego odpowiednio przygotowani oraz zapewni im pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczniowie wezmą udział w kursie języka angielskiego lub niemieckiego zawodowego, kursie podstaw języka hiszpańskiego, w dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz w zajęciach z pedagogiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od instytucji goszczącej.

Cele ogólne projektu:

► podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych i językowych uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla rynku pracy

► ułatwienie uczestnikom startu na rynku pracy poprzez poprawę efektywności wykorzystania umiejętności praktycznych

► zwiększenie kompetencji językowych uczniów w zakresie praktycznego zastosowania języka obcego, szczególnie w kontekście zawodowym

► eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczniów oraz umożliwienie im rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej

► rozwój umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, takich jak praca w zespole i w międzynarodowym środowisku, pewność siebie, kreatywność, zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach

► podniesienie i dostosowanie standardów szkolenia i jakości pracy do standardów Europejskich

► tworzenie systemu oceny i uznawania kwalifikacji zdobytych w trakcie zagranicznego stażu

► wzmacnianie międzynarodowego wymiaru szkolenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności nauczania w szkole poprzez oferowanie uczniom ciekawego programu praktyk za granicą

Cele szczegółowe zawodowe:

A. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

► zdobycie doświadczenia w pracy w przedsiębiorstwach, poznanie specyfiki wykonywanych zadań, oczekiwań przełożonych i klientów

► inspiracja zawodowa uczestników  i motywacja do samokształcenia w przyszłości z pomocą programów europejskich

► zapoznanie się z kierunkami w kształtowaniu krajobrazu, technologiami i roślinnością typowymi dla obszaru Hiszpanii na przykładzie ogrodów Andaluzji

► poszerzenie wiedzy z historii sztuki ogrodowej,  architektury i sztuk wizualnych poprzez analizę zabytkowych dzieł ogrodowych

► praktyka w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych oraz konserwacja obiektów małej architektury

► praktyka w pielęgnacji różnych form roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii, między innymi roślin sucholubnych

B. ENERGETYKA ODNAWIALNA

► zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i  funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa zajmującego się energią odnawialną;

► zapoznanie się z typami wyposażenia przedsiębiorstwa instalacyjnego

► obserwacja zastosowania nowoczesnych technologii OZE

► poszerzenie wiedzy z zakresu  energetyki słonecznej

► zapoznanie się z technologią wytwarzania ogniw fotowoltaicznych oraz warunkami ich montażu

► odbycie praktyki związanej z diagnozowaniem usterek oraz eksploatacją ogniw fotowoltaicznych

C. INFORMATYKA

► nabycie umiejętności zorganizowania własnego stanowiska pracy oraz dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,

►  przetestowanie i zdiagnozowanie sprzętu komputerowego,

►  posługiwanie się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,

►  możliwość wykonywania usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców oraz obsługi lokalnych sieci komputerowych,

►  możliwość zaprojektowania i używania bazy danych na użytek przedsiębiorstwa

D. BUDOWNICTWO

► prawidłowe rozpoznawanie wiązań w murach z cegieł,

► nabycie umiejętności wznoszenia słupów ceglanych z zachowaniem prawidłowych układów poszczególnych warstw,

► nabycie umiejętności pracy w zespołach roboczych,

► prawidłowe wznoszenie kanałów dymowych i spalinowych z cegieł,

► nabycie umiejętności wykonywania murów licowych/ozdobnych.

Autorzy projektu: mgr Aleksandra Barasińska, mgr inż. Joanna Tomczak, mgr inż. Sylwia Glińska, mgr inż. Monika Derda-Drzymulska, mgr inż. Witold Ambicki

Więcej o miejscu stażu można przeczytać tutaj Hiszpania(praktyki1, praktyki2, praktyki3, praktyki4, program kulturowy)  Niemcy (praktyki, program kulturowy)

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć (Hiszpania, Niemcy).